Först tänker jag berätta om rånet som våra föräldrar begick. Sedan om morden som inträffade senare.

Dell Parson är 15 år när hans tillvaro rämnar. Långsamt förs vi genom historien som utspelar sig före och efter hans föräldrar fattar det ödestigra beslutet att råna en bank. Ett beslut som leder till att Dell blir föräldralös och landsflykting.

Språket i boken är jämt, kraftfullt och stillsamt poetiskt. Flera formuleringar återkommer gång på få gång, vilket är effektfullt, men även en liten aning tjatigt. 

Jag behövde vänta flera veckor innan jag kunde recensera Kanada (Brombergs) av Richard Ford. För mig var det en bok som krävde tid och eftertanke. Jag blev väldigt gripen av historien men tyckte inte riktigt att jag lärde känna huvudpersonen Dell. Kanske berodde det på att Dell inte riktigt kände sig själv. Läsandet tog tid och jag hade svårt att få in flytet. Samtidigt skapade Kanada en stark känsla hos mig som fortfarande kommer fram när jag tänker på boken.  En känsla av ensamhet, utanförskap och maktlöshet, men även en stark känsla av hopp. 

Kanske är det de böckerna som är bäst ändå. De som skapar motstridiga känslor och som lever kvar lång tid efter att sista sidan är läst.

Andra som skrivit om boken: KulturbloggenFiktiviteterDagens bok

Se även: BokusAdlibris