Den arabiska våren startade i Tunisien år 2010. Befolkningen protesterade mot landets diktator som bland annat censurerade all tänkbar media i landet. Resultatet av protesterna blev att diktatorn Ben Ali avgick i januari 2011.

Tunisian girl av Lina Ben Mhenni (Sekwa förlag) består av blogginlägg och andra texturer om tiden strax före och under den arabiska våren i Tunisien. Regimkritiska journalister i Tunisien fängslades, och omvärldens intresse för landets situation var på sin höjd ljummet. Det ledde till att revolutionen till stor del fick drivas fram av bloggare, däribland Lina Ben Mhenni.

Jag blir otroligt imponerad av bloggarnas ihärdighet, och gläds enormt över resultatet: en störtad diktator. Boken visar på den skrivna ordets makt, och på möjligheten till förändring även när allt kan te sig hopplöst. Boken lyfter även fram hur censur hindrar människor och samhällen från att utvecklas. Där yttrandefrihet finns tas den lätt förgiven, men där den saknas blir lidandet enormt.

Tunisian girl innehåller bara knappt 60 sidor, vilket inte är mycket för att beskriva en revolution. Jag saknar djup i berättelsen, både när det gäller de politiska aspekterna och när det kommer till författarens personliga upplevelse. Boken känns också lite osammanhängande, och jag hade önskat en tydligare röd tråd i berättelsen.

Jag läste Tunisian girl under Lyrans litterära jordenruntresa.

Andra som skrivit om Tunisian girl:
Feministbiblioteket
Bokomaten
Bokmania.

Boken kan beställas från Bokus och Adlibris.

20131024-222556.jpg