Biografin Horungen av Donya Wihbi och Ingrid Carlqvist har orsakat en rejäl debatt där boken beskyllts för att enbart innehålla lögner, medan andra försvarat boken och bedyrat dess sanningsenlighet. Monicas blogg III och Kultursekt är två bloggar som diskuterat saken. Donya Wihbis pappa har polisanmält bokens författare för förtal.

I boken berättar Donya om hur pappan kidnappade henne från mamman i Beirut, för att börja ett nytt liv i Sverige. Donya är 8 år gammal när det inträffar, och det ska dröja ytterligare 8 år tills hon återser mamman.

Uppväxten i Sverige präglas av förnedring och misshandel. Donya blir fruktansvärt illa behandlad av sin pappa och hans nya fru. Jag rörs till tårar, och jag saknar ord. Allra mest berörd blir jag när andra vuxna i Donyas närhet ser hennes nöd, försöker hjälpa till, men utan att nå ända fram.

Boken har en rak kronologi, språket är mycket enkelt och de djupare reflektionerna få. Jag hade gärna velat veta mer om Donyas känslor, och ha en utveckling av vissa episoder i boken som kändes allt för abrupt avklippta.

Jag tar inte ställning till sanningshalten i boken. Däremot tycker jag att boken har ett viktigt budskap: Det finns barn i vår omgivning som far illa, och det är vår skyldighet att agera.

Boken kan beställas från Bokus och Cdon, men för mig blev det talbok från Storytel.

20130318-220849.jpg